Polityka Prywatności

Tworzenie makijażu jest dla mnie sztuką

Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością internetową jest firma DAGMARA MIKUŁA DAG.ART, UL. Grudzie 4b, 05-119 Legionowo, e-mail: mail@dagamikula.com, numer telefonu (+48) 601 994 013

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

DAGMARA MIKUŁA DAG.ART przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy Cię informować o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. 

 

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 • Kontakt
  Zakres przetwarzania danych: 
  przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celach kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą elektroniczną lub telefoniczną, a także jeżeli jesteś naszym klientem oraz dokonujesz zakupów naszych produktów.
  Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

 

 • Zamówienia
  Zakres przetwarzania danych:
  imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dodatkowo NIP, dane o prowadzonej działalności gospodarczej.
  Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.

 

 • Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych
  Zakres przetwarzania danych: 
  dane dotyczące działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres, NIP.
  Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 

 • Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia o umowy
  Zakres przetwarzania danych: 
  adres e-mail, imię i nazwisko, dane zawarte w treści reklamacji, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, numer telefonu.
  Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 

 • Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
  Zakres przetwarzania danych: 
  wszystkie dane wymienione powyżej dotyczącej przetwarzania danych przez nas.
  Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

 

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
  Zakres przetwarzania danych: 
  wszystkie dane wymienione powyżej dotyczącej przetwarzania danych przez nas.
  Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).

 

 • Wykorzystanie cookies na stronie
  Zakres przetwarzania danych: 
  IP, zachowanie użytkownika na stronie.
  Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie. 

 

 • Zarządzanie profilami administratora w social mediach
  Zakres przetwarzania danych: 
  dane, jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej.
  Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), jaką wyrażasz np. Poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

 

 • Umieszczanie komentarzy/opinii na stronie
  Zakres przetwarzania danych: 
  imię, adres e-mail.
  Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz, aby dodać komentarz na naszej stronie.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo do sprostowania danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: mail@dagamikula.com lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce: kontakt

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 • podmiot dostarczający oprogramowanie obsługujące konta użytkowników,
 • pośrednicy płatności internetowych, z których usług korzystamy,
 • jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu prowadzącego nasz newsletter,
 • jeśli napisałeś komentarz na stronie Twoje dane będą przekazane do podmiotu obsługującego moduł komentarzy,
 • jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych,
 • jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje podmiot zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics),
 • inne osoby lub podmioty, z którymi została zawarta umowa powierzenia.

Wszyscy odbiorcy danych, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Państwa trzecie

Twoje dane nie są przekazywane do Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne dla każdego celu, który to jest przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, ale podanie określonych danych osobowych jest niezbędne do realizacji określonych celów. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników, w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym w tym przypadku analizowane są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania). Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych, jak każda strona internetowa. 

 

Termin przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

 • 3 lub 6 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy nie.
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.
 • do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

 

Portale społecznościowe

Prowadzimy profile na portalach społecznościowych, w celu promowania własnej działalności. Nasza strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich. Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani, więc zachęcamy Cię do zapoznania się z ich regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe do własnych celów. Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik. Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności, zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito. W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujemy także polityki prywatności platform, tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

 • Instagram: dagamikula.makeup

Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 • Facebook:makeup

Polityka prywatności platformy:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect&locale=pl_PL

 

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz (np. komputerze, tablecie, smartfonie), przeglądając naszą stronę internetową. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych,
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

 • Cookies niezbędne – wykorzystujemy, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.
 • Cookies analityczne – wykorzystujemy, w celu poprawy jakości usług w serwisie. Korzystamy z narzędzi analitycznych należących do stron trzecich, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam poprawiać jakość i treść strony.
 • Cookies marketingowe – wykorzystujemy, w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów. 

 

Google Analytic

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy np. dopasować naszą ofertę. Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.